CAFFE' DELTA B

Ground coffee roasters, Mixing ratio 50% Robusta & 50% Arabica, ideal for caffe morning using for Hotel, Resort, Restaurant…..
Cà phê bột rang xay, pha máy hoặc pha phin,  chuyên dùng làm cà phê Morning cho Khách Sạn, Resort, Nhà hàng, coffee Shop…
may pha ca phe jura - CAFFE' DELTA B
Máy pha cà phê
  • my status my status Hotline: 0905246947
  • my status my status Phòng Kinh Doanh 05112.212.212
Hỗ Trợ Kỷ Thuật
  • my status my status Mrs Lan 0905246947
Tổng đài hỗ trợ: 05112 212 212